Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands.

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της ορθόδοξης ενορίας του Ἀποστόλου Ἰακώβου καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς. Αυτή η ενορία είναι μέρος της Αρχιεπισκοπής του Βελγίου (Οικουμενικό Πατριαρχείο). Ο κύριος σκοπός του είναι να ενσωματώσει τους ορθόδοξους πιστούς της πόλης και της περιοχής σε λειτουργική ζωή σύμφωνα με την παράδοση της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι υπηρεσίες είναι επομένως και στα Oλλανδικά.

15 juni 2019 is de parochie begonnen op een nieuwe locatie, Hier het artikel en foto’s van de eerste Liturgie, voorgegaan door Z.E. aartsbisschop Athenagoras: Een nieuwe kerk voor de orthodoxe parochie van Den Haag (NL) of Νέος Ναός για την Ορθόδοξη Ενορία της Χάγης (GR).

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Zondag 9 februari
Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër
09.45 uur Verkorte Metten, 10.15 uur Goddelijke Liturgie, aansluitend parochievergadering

Zondag 23 februari
Zondag van Laatste Oordeel; Zondag de Vleesonthouding
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie

Maandag 2 maart
Begin van de Grote Vasten

Zondag 8 maart
Zondag van de Orthodoxie; Eerste Zondag van de Grote Vasten
09.45 uur Metten, Liturgie

Zondag 22 maart
Zondag van Kruisverering; Derde Zondag van de Grote Vasten
09.45 uur Metten, Liturgie

Zondag 12 april
Palmzondag
Geen dienst (kerk is niet beschikbaar vanwege Pasen rooms-katholieke gemeenschap)

In de Grote en Heilige Week geen diensten

Zondag 19 april
Pasen; Feest van de Opstandig van onze Heer en redder Jezus Christus
Geen dienst

Zondag 26 april
Tweede Zondag van Pasen; Thomas Zondag
09.45 uur Metten, Liturgie

Zondag 10 mei
Vierde Zondag van Pasen; De Verlamde
09.45 uur Metten, Liturgie

Zondag 24 mei
Zesde Zondag van Pasen; De Blinde
09.45 uur Metten, Liturgie

Zondag 8 maart
Zondag van de Orthodoxie; Eerste Zondag van de Grote Vasten
09.45 uur Metten, Liturgie

Agenda aartspriester Willibrord 

 

 

 

 

 

 

Vandaag vieren we: