Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands.

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Zondag 25 maart
De Verkondiging aan de Alheilige Moeder Gods en altijd-Maagd Maria
Geen dienst

Zondag 1 april
Palmzondag, Paastoon
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Apostellezing: Fil IV, 4-9 – Evangelielezing: Joh XII, 1-18

Grote Week: 2-7 april
Geen diensten; U bent welkom in het orthodox klooster in Asten of bij de andere parochies van ons aartsbisdom.

Zondag 8 april
PASEN
Geen dienst

Zondag 22 april
Zondag van de Myrondraagsters, 3e Zondag van Pasen, toon2
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Apostellezing: Hand VI, 1-7 – Evangelielezing: Mc XV, 43-47; XVI, 1-8

Zondag 6 mei
Zondag van de Samaritaanse, 5e Zondag van Pasen, toon 4
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Apostellezing: Hand XI, 19-30 – Evangelielezing: Joh IV, 5-42

Zondag 13 mei
Zondag van de Blindgeborene, 6e Zondag van Pasen, toon 5
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Apostellezing: Hand XVI, 16-34 – Evangelielezing: Joh IX, 1-38

Zondag 27 mei
PINKSTEREN
Geen dienst

Maandag 4 juni
Begin van de Apostelvasten (t/m 28 juni)

Zondag 24 juni
4e Zondag na Pinksteren, Geboorte van de Voorloper Johannes de Doper, toon 3
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Rom XIII, 11-14; XIV, 1-14 – Evangelielezing: Luc I, 1-25;57-68;76-80

Zondag 8 juli
6e Zondag na Pinksteren, toon 5
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Rom XII, 6-14 – Evangelielezing: Mat 9: 1-8
 
Vandaag vieren we: