Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands.

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Maandag 11 maart
BEGIN VAN DE GROTE VASTEN

Zondag 17 maart
Eerste zondag van de Grote Vasten: Zondag van de Orthodoxie, toon 1
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; Processie; daarna ontbijt

Zondag 7 april
Vierde zondag va de Grote Vasten: H. Johannes Climacus, toon 4
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 21 april
Intocht van onze Heer in Jeruzalem (Palm Zondag)
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Maandag 22 april tot en met zaterdag 27 april
Lijdensweek; geen diensten
U wordt uitgenodigd naar de kathedraal in Rotterdam te gaan of naar het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten


Zondag 28 april
HEILIG PASEN – DE OPSTANDING VAN ONZE HEER EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS
Geen dienst

Zondag 5 mei
Tweede Zondag van Pasen; Thomas Zondag; Parochiefeest H. Jacobus de Meerdere (30 april)
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna feestelijk ontbijt

Zondag 19 mei
Vierde Zondag van Pasen; de Verlamde man; toon 3
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Donderdag 6 juni
HEMELVAART VAN ONZE HEER EN REDDER JEZUS CHRISTUS
Geen dienst

Zondag 16 juni
Achtste Zondag van Pasen; HEILIG PINKSTEREN
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt; Knielvespers

Maandag 24 juni
Begin van de Apostelvasten (t/m 28 juni)

Zondag 7 juli
Derde Zondag na Pinksteren; toon 2
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 21 juli
Vijfde Zondag na Pinksteren; toon 4
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Maandag 1 augustus
Begin van de MoederGods vasten (t/m 14 augustus)

Zondag 4 augustus
Zevende Zondag na Pinksteren; toon 6
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Dinsdag 6 augustus
HEILIGE TRANSFIGURATIE VAN ONZE HEER EN REDDER JEZUS CHRISTUS
Geen dienst

Donderdag 15 augustus
ONTSLAPING VAN DE MOEDERGODS
Geen dienst

Zondag 18 augustus
Negende Zondag na Pinksteren; Nafeest van de Ontslaping van de MoederGods; toon 8
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Agenda aartspriester Willibrord

 

Vandaag vieren we: