Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands.

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Zondag 21 oktober
21e Zondag na Pinksteren, toon 4
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 4 november
23e Zondag na Pinksteren, toon 6
Geen dienst in Den Haag; Doop van Kiril en Goddelijk Liturgie parochie H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus Deventer; aanvang 9.30 uur.

Donderdag 15 november
Begin van de Kerstvasten (t/m 24 december)

Zondag 25 november
26e Zondag na Pinksteren, toon 1, H. Grootmartelares Catherina
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 2 december
27e Zondag na Pinksteren, toon 2
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 16 december
29e Zondag na Pinksteren, Zondag van de heilige Voorvaders, toon 4
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Dinsdag 25 december
DE GEBOORTE IN HET VLEES VAN ONZE HEER EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS
Geen dienst

Agenda aartspriester Willibrord
Vandaag vieren we: