Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands.

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Zondag 17 februari
Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër – begin van het Triodion, toon 5
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 3 maart
Zondag van het Laatste Oordeel en van de laatste vleesspijzen, toon 7
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Maandag 11 maart
BEGIN VAN DE GROTE VASTEN

Zondag 17 maart
Eerste zondag van de Grote Vasten: Zondag van de Orthodoxie, toon 1
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; Processie; daarna ontbijt

Zondag 7 april
Vierde zondag va de Grote Vasten: H. Johannes Climacus, toon 4
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 21 april
Intocht van onze Heer in Jeruzalem (Palm Zondag)
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Maandag 22 april tot en met zaterdag 27 april
Lijdensweek; geen diensten
U wordt uitgenodigd naar de kathedraal in Rotterdam te gaan of naar het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten


Zondag 28 april
HEILIG PASEN – DE OPSTANDING VAN ONZE HEER EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS
Geen dienst

Zondag 5 mei
Tweede Zondag van Pasen; Thomas Zondag; Parochiefeest H. Jacobus de Meerdere (30 april)
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna feestelijk ontbijt

Zondag 19 mei
Vierde Zondag van Pasen; de Verlamde man; toon 3
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 16 juni
Achtste Zondag van Pasen; HEILIG PINKSTEREN
09.45 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt; Knielvespers

Agenda aartspriester Willibrord

Vandaag vieren we: