De Orthodoxe communauteit H.H. Bonifatius en Xenia is gevestigd in Den Haag. De communauteit behoort tot het Patriarchaal Exarchaat voor de Russisch-Orthodoxe parochies en kloosters in West-Europa (zetel 12, Rue Daru, 75008 Paris, France) onder de obediƫntie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

KALENDER VAN DE COMMUNAUTEIT

Zondag 28 mei
7e Zondag na Pasen; De Heilige Vaders van het Eerste Oecumenisch Concilie, toon 6
10.30 uur Metten, aansluitend Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Apostellezing: Hand XX, 16-18, 28-36 – Evangelielezing: Joh XVII, 1-13

Zondag 4 juni
PINKSTEREN – Feest van de Alheilige Drieeenheid; Nederdaling van de Heilige Geest op de Apostelen
10.30 uur Metten, aansluitend Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
15.00 uur Knielvespers met aansluitend Akathist H. Bonifatius, patroonheilige van de communauteit.
Lezingen: Apostellezing: Hand II, 1-11- Evangelielezing: Joh VII, 37-52,VIII,12

Zondag 18 juni
2e Zondag na Pinksteren; Gedachtenis van de plaatselijke Heiligen, toon 1
10.30 uur Metten, aansluitend Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt
Lezingen: Apostellezing: Rom II, 10-16; Heb XI, 33-XII,2 – Evangelielezing: Mat IV, 18-23; Mat IV, 25-V, 12
Vandaag vieren we: