Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands.

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της ορθόδοξης ενορίας του Ἀποστόλου Ἰακώβου καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς. Αυτή η ενορία είναι μέρος της Αρχιεπισκοπής του Βελγίου (Οικουμενικό Πατριαρχείο). Ο κύριος σκοπός του είναι να ενσωματώσει τους ορθόδοξους πιστούς της πόλης και της περιοχής σε λειτουργική ζωή σύμφωνα με την παράδοση της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι υπηρεσίες είναι επομένως και στα Oλλανδικά.

15 juni 2019 is de parochie begonnen op een nieuwe locatie, Hier het artikel en foto’s van de eerste Liturgie, voorgegaan door Z.E. aartsbisschop Athenagoras: Een nieuwe kerk voor de orthodoxe parochie van Den Haag (NL) of Νέος Ναός για την Ορθόδοξη Ενορία της Χάγης (GR).

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Zaterdag 1 augustus tot en met 14 augustus
Begin van de MoederGods Vasten

Zaterdag 15 augustus
Ontslaping van de MoederGods
Geen dienst

Zondag 13 september
Veertiende Zondag na Pinksteren, Zondag vóór Kruisverheffing, toon 5
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie

Zondag 27 september
Zestiende Zondag na Pinksteren, toon 7
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie

Als u de diensten wilt bijwonen moet u zich aanmelden bij de priester: pr.willibrord@orthodoxdenhaag.nl

Lees de instructie van de aartsbisschop:


Draaiboek voor heropstarten van de erediensten in tijden van Coronavirus

Agenda aartspriester Willibrord
Vandaag vieren we: