Homepage

Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva van Epivata . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands en de gezangen Grieks/Nederlands.

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της ορθόδοξης ενορίας του Ἀποστόλου Ἰακώβου καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς. Αυτή η ενορία είναι μέρος της Αρχιεπισκοπής του Βελγίου (Οικουμενικό Πατριαρχείο). Ο κύριος σκοπός του είναι να ενσωματώσει τους ορθόδοξους πιστούς της πόλης και της περιοχής σε λειτουργική ζωή σύμφωνα με την παράδοση της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι υπηρεσίες είναι επομένως και στα Oλλανδικά και τα τραγούδια στα ελληνικά / ολλανδικά.

15 juni 2019 is de parochie begonnen op een nieuwe locatie, Hier het artikel en foto’s van de eerste Liturgie, voorgegaan door Z.E. aartsbisschop Athenagoras: Een nieuwe kerk voor de orthodoxe parochie van Den Haag (NL) of Νέος Ναός για την Ορθόδοξη Ενορία της Χάγης (GR).

Zaterdag 24 oktober 2020 mocht de parochie Z.E. Aartsbisschop Athenagoras ontvangen voor het vieren van het Feest van H. Paraskeva van Epivata: Patroonfeest H. Paraskeva van Epivata

U kunt de parochie financieel steunen
* door een legaat na te laten aan de Stichting Orthodoxe Parochie Apostel Jacobus en Heilige Paraskeva in uw testament, of de Stichting als erfgenaam te benoemen;
* door een gift over te maken op de bankrekening (IBAN: NL64 TRIO 0391 1075 42) of door te kiezen voor een Periodieke Uitkering (PU).

Een Periodieke Uitkering betekent: een vaste gift beloven over minstens 5 jaren. Het is niet meer nodig om een Periodieke Uitkering bij een notaris te laten opmaken; u kunt een formulier downloaden van de internet site van de belastingdienst. Dit formulier heet: Overeenkomst Periodieke gift in geld.
Of download het formulier hier: Overeenkomst Periodieke gift in geld

You can support the parish financially
* by transferring a donation to the bank account: IBAN: NL64 TRIO 0391 1075 42 [if you have a Dutch bank account]; for a EU bank account: BIC/Swift number: TRIONL2U (with capitals!) and then the bank number: 0391 1075 42

KALENDER VAN DE PAROCHIE
Zie de bijgestelde Coronaverordening onder aan de pagina!

Zondag 13 november
Tweeëntwintigste Zondag na Pinksteren, H. Johannes Chrysostomus, toon 5
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie

Dinsdag 15 november
Begin van de Kerstvasten

Zondag 27 november
Vierentwintigste Zondag na Pinksteren, toon 7
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie

Zondag 11 december
Zesentwitigste Zondag na Pinksteren, Zondag van de Heilige Voorvaders, toon 1
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie

Zondag 25 december
DE GEBOORTE NAAR HET VLEES VAN ONZE HEER EN REDDER JEZUS CHRISTUS
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie

Vanwege de Corona zijn er voorwaarden opgesteld:

U mag alleen deelnemen als u geen Coronaklachten heeft.

De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” vervalt. Reservering is niet meer nodig. Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Facebookpagina parochie

Agenda aartspriester Willibrord

Vandaag vieren we: