Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands.

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Donderdag 15 november
Begin van de Kerstvasten (t/m 24 december)

Zondag 2 december
27e Zondag na Pinksteren, toon 2
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 16 december
29e Zondag na Pinksteren, Zondag van de heilige Voorvaders, toon 4
9.00 uur Metten, Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie in de Grieks orthodoxe kathedraal H. Nikolaas, Westzeedijk 333, 3015 AA Rotterdam

Dinsdag 25 december
DE GEBOORTE IN HET VLEES VAN ONZE HEER EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS
Geen dienst

Zondag 6 januari
DE THEOFANIE VAN ONZE HEER EN REDDER JEZUS CHRISTUS
10.30 UUR Metten, Goddelijke Liturgie; Grote Waterwijding; daarna ontbijt

Zondag 20 januari
34e Zondag na Pinksteren, toon 1
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 3 februari
36e Zondag na Pinksteren, toon 3
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 17 februari
Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër – begin van het Triodion, toon 5
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Zondag 3 maart
Zondag van het Laatste Oordeel en van de laatste vleesspijzen, toon 7
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; daarna ontbijt

Maandag 11 maart
BEGIN VAN DE GROTE VASTEN

Zondag 17 maart
Zondag van de Orthodoxie, toon 1
10.30 uur Metten, Goddelijke Liturgie; Processie; daarna ontbijt

Agenda aartspriester Willibrord
Vandaag vieren we: