Homepage

Dit is de website van de orthodoxe parochie van de H.H. Jacobus de Meerdere en Paraskeva . Deze parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de stad en streek in het liturgisch leven volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De diensten zijn daarom ook in het Nederlands en de gezangen Grieks/Nederlands.

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της ορθόδοξης ενορίας του Ἀποστόλου Ἰακώβου καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς. Αυτή η ενορία είναι μέρος της Αρχιεπισκοπής του Βελγίου (Οικουμενικό Πατριαρχείο). Ο κύριος σκοπός του είναι να ενσωματώσει τους ορθόδοξους πιστούς της πόλης και της περιοχής σε λειτουργική ζωή σύμφωνα με την παράδοση της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι υπηρεσίες είναι επομένως και στα Oλλανδικά.

15 juni 2019 is de parochie begonnen op een nieuwe locatie, Hier het artikel en foto’s van de eerste Liturgie, voorgegaan door Z.E. aartsbisschop Athenagoras: Een nieuwe kerk voor de orthodoxe parochie van Den Haag (NL) of Νέος Ναός για την Ορθόδοξη Ενορία της Χάγης (GR).

Zaterdag 24 oktober 2020 mocht de parochie Z.E. Aartsbisschop Athenagoras ontvangen voor het vieren van het Feest van H. Paraskeva van Epivata: Patroonfeest H. Paraskeva van Epivata

KALENDER VAN DE PAROCHIE

Zie de bijgestelde Coronaverordening onder aan de pagina!

Zondag 23 januari
Eenendertigste Zondag na Pinksteren (14 Lucas), toon 6
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie
(Reservering is nodig; reservation is required. Click here to register)

Zondag 13 februari
Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër
Begin van het Triodion, toon 1

9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie
(Reservering is nodig; reservation is required. Click here to register)

Zondag 27 februari
Zondag van het Laatste Oordeel – en van de laatste vleesspijzen -, toon 3
9.00 uur Metten en Goddelijke Liturgie
(Reservering is nodig; reservation is required. Click here to register)

Vanwege de Corona zijn er voorwaarden opgesteld door het aartsbisdom, mede vanuit het Centraal Interkerkelijk Overleg (CIO):

U mag alleen deelnemen als u geen Coronaklachten heeft. Registratie is verplicht. Maximaal 30 personen.

De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” is weer van kracht. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst en in de kerk is verplicht.
Er wordt gezorgd voor de nodige ventilatie tijdens en na de liturgische diensten; de koffiekamer en andere ruimtes blijven dicht voor ontmoetingen vóór, tijdens en na de diensten.
 


Agenda aartspriester Willibrord

Vandaag vieren we: