Privacyverklaring

Privacyverklaring

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva, gevestigd aan Thomas Schwenckestraat 28-30 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.orthodoxdenhaag.nl
Adres Kerk : Thomas Schwenckestraat 28-30, 2563 BZ Den Haag
Telefoon: 0613482109

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven van u:
– godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief via de parochie Whatsapp groep
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orthodoxdenhaag.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orthodoxe parochie H. Jacobus en H. Paraskeva neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@orthodoxdenhaag.nl

Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op tijd op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen.