Mededelingen

Mededelingen

 
Diensten in de Grote Vasten; Inter-Orthodoxe Concelebratie; Grote Week en Pasen; Prosfora bakken; hulp bij opruimen koffiekamer na afloop van Liturgie; Donatie
 
1) Diensten in de Grote Vasten:
Er is door meerdere parochianen het verzoek gedaan om diensten te vieren die passend zijn in de Grote Vasten. De Liturgie van de Voorafgewijde Gaven kunnen wij helaas niet vieren. Hiervoor dient de zondag voorafgaande aan de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven een extra Lam te worden bereid. Deze dient op het altaar te verblijven. Dat is in onze parochie niet mogelijk. Wel kunnen wij de Begroeting (Χαιρετισμοί) vieren op vrijdagavond. Dat kan helaas niet in de kerk maar kan wel bij parochianen thuis. Omdat het een dienst is vanuit en voor de parochie en geen dienst die specifiek voor een huisgezin wordt gehouden (bijvoorbeeld een huiswijding) is er een peiling gemaakt in onze Whatsapp groep. Dit om na te gaan of er behoefte is aan deze dienst. Bij voldoende belangstelling gaan wij de Kleine Completen en de Begroeting vieren. Om niet dezelfde familie de voorbereiding te laten doen is het voorstel om een schema te maken met de adressen waar de dienst wordt gehouden. De adressen zijn dan terug te vinden in de parochie-app.
 
2) Inter-Orthodoxe Concelebratie:
14 april 8.30 – 12.00: Grote concelebratie van bisschoppen, priester en diakens van diverse orthodoxe aanwezigheden in Nederland. Na de Liturgie receptie in Zaal Dijckhove. Let op; er kan verkeershinder en parkeerproblemen zijn vanwege de marathon in Rotterdam: https://www.nnmarathonrotterdam.nl/info/bereikbaarheid/.
 
3) Grote Week en Pasen:
Met hulp van Zijn Eminentie Athenagoras kunnen wij beschikken over een psaltist. Samen met een of nekel parochiianen zal hij de zong verzorgen. De tijden van de diensten op Grote en Heilige Donderdag, Grote en Heilige Vrijdag en Pasen kunt u  terugvinden in de kalender.
 
4) Prosfora:
Liturgie vieren zonder prosfora is niet mogelijk. Om de Goddelijke Liturgie te kunnen vieren bakken gelovigen thuis de prosforo en brengen deze mee naar de kerk. Als offergave, niet alleen namens de familie zelf maar ook namens de parochie. Voor het maken van de prosforo zijn er voorgeschreven gebeden en rituelen. En dan het maken en bakken van de prosforo: Ook dat vraagt om oefening. Alle informatie kunt u vinden op de volgende website (in het Engels): Prosfora – hoe ons voor te bereiden en het te bakken. De prosfora moet aangeboden worden aan de priester op dagen dat er Liturgie is. Uiterlijk om 8.30 uur.
 
5) Hulp bij het opruimen:
Na afloop van de Liturgie drinken we koffie. Dit om elkaar te ontmoeten en te spreken. Om te voorkomen dat steeds dezelfde mensen helpen met opruimen, afwassen, stofzuigen, is er het verzoek om ook mee te helpen. Steven is vanuit het bestuur van de parochie gevraagd om dit te coördineren. Hij heeft een lijst waarop u zich kunt inschrijven. Meld u daarom aan bij Steven. Zo kunnen wij samen onze zondag in goede harmonie afsluiten!
 
6) Donatie:
De parochie heeft een donatie ontvangen in de vorm van armbandjes om deze te verkopen. Deze armbandjes zullen op de kaarsentafel liggen en u mag zelf de prijs bepalen en het bedrag in het mandje doen dat bij de armbandjes ligt.

Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op tijd op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen.